in

nate manje kay?

marathi love shayari
marathi love shayari
marathi love shayari

Tashi tar mi tuaja pasun Ayushbhar dur rahu

marathi love shayari

Kadhi Kadhi rusane pan