गुरुजी : सांग बर गणु डास चावल्याने एडस होतो का?

गुरुजी : सांग बर गणु डास चावल्याने
एडस होतो का?

गणु: नाहि होत गुरुजी….

गुरुजी: शाब्बास!
आता सांग का नाही होत?

गणु: कारण गुरुजी डास माणसाला
‘चावत’ असतात,
‘झवत’ नसतात……
कायपण विचारतो येडझवा.

साइकल रिपेअरी करणारा दूकानदार सुहागरात्रीला आपल्या बायकोला पाणाच्या टब मध्ये झोपवतो.

साइकल रिपेअरी करणारा दूकानदार सुहागरात्रीला आपल्या बायकोला पाणाच्या टब मध्ये झोपवतो.
बायको:- हे काय करत आहात?
नवरा:-काय करू, मला तर पाण्यातच कळतं कि भोक कोठे आहे.

नवरा – अग मला सकाळी लवकर उठव अणि एका हाकेत नाही उठलो तर हालवुन उठव

नवरा – अग मला सकाळी लवकर उठव अणि एका हाकेत नाही उठलो तर हालवुन उठव
.
.
तेच काम आहे मला दुसर काय
सकाळी पण हलवुन उठवायच अणि रात्री पण हलवुनच … ?

Sonu:Kombda ani kombadi madhle antar kase sangaal?

Sonu:Kombda ani kombadi
madhle antar kase sangaal?
.
Monu: Soppe aahe, dagad maara!
Palala tar kombada ani palali tar kombadi

Teesre Maha-Yuddha

Shikshak: Teesre mahayuddha
zaale tar kaye hoil?

Shikshak: Mulanno Gandhi Jayanti var nibandha liha paahu.

Shikshak: Mulanno Gandhi Jayanti
var nibandha liha paahu.
Gotu: Sir,
Gandhijin var tar nibandha lihu shakto,
pan hya Jayanti madam kon?

मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा मितवा..

मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा मितवा..

मुलगा: ते ठीक आहे पण आधी सांग मी तुझा

कितवा!!!!???laugh

पप्पू : एक ‘मैनफोर्स’ दया.. केमिस्ट : तु चव्हानांचा ना रे..??

पप्पू : एक ‘मैनफोर्स’ दया..

केमिस्ट : तु चव्हानांचा ना रे..??

पप्पू : अंकल ‘मेन्टोस’ बोललो ‘मेन्टोस’, एक दोन विक्स पण द्या गळा  ख़राब आहे. गोळीच नाव पण निट घेता येत नाही..

Kaidee:Lahanpani aaichi goshta aaikli

Kaidee:Lahanpani aaichi goshta aaikli
asti tar aaj ha divas nasta aala.
.
Judge:Konti goshta.
.
Kaidee:Aiklich naahi na ho judge saheb!

सर्वात छोटा जोक डॉक्टर : उलटी होते का सनी लिओन : होउ का ???

सर्वात छोटा जोक
डॉक्टर : उलटी होते का
सनी लिओन : होउ का ??? ? ?