in

pahl! bar!sh k! boonde!n . mere wajood ke . tapte jalte mausam ko

!zhaar
.
mujhe kuchh alfaz de do
.
ka!se !zhaar karun
.
ous ahsas ka jab
.
pahl! bar!sh k! boonde!n
.
mere wajood ke
.
tapte jalte mausam ko
.
alw!da kaht! ha!n…!!!!

rainy day sms

Happy Rainy Day Image

Bar!sh K! R!m Jh!m bh! Kuch Ga Rah!… Betab! D!l Pe Mere Chaah Rah! Ha!…