in

“Prem” Ahe Ek Shabdda, Jashi Gulabachi Kali Stabdha.

“Prem” Ahe Ek Shabdda,
Jashi Gulabachi Kali Stabdha.
“Prem” Ahe Unad Wara Jyala
Na Bandh Na Kinara.
Premachya Saniddhyat Apura Jag Sara.
Aho! Premamadhech Tar
Banala Vishvasunder
“Tajmahal” Sara..

Khrch Prem Kay Aste, Prem Aste Ase Nate Ki Je Doghani

Majhya Shwasat Basvale Tila Majhya Swapnat Bolvale Tila