in

Prem Karanari Manse Ya Jagat Khup Bhetat

Marathi Love SMS images
Marathi Love SMS images
Marathi Love SMS images

Mi Prem kele te ekdach kele

I Pray This Dussehra Showers Upon U.. Shanti, Shakti,